خبرهای ویژه

» انبار دار

تاریخ انتشار : 1392/08/25 - 19:06

 کد خبر: 153
 
 171 بازدید

انبار دار

نام نام خانوادگی:سید منوچهر حسینی
میزان تحصیلات:دیپلم
سابقه کار:۶ سال

ارسال دیدگاه