خبرهای ویژه

» مسئول امور فنی

تاریخ انتشار : 1392/08/25 - 19:20

 کد خبر: 187
 
 224 بازدید

مسئول امور فنی

نام نام خانوادگی :علی اصغر بابکی
میزان تحصیلات: فوق دیپلم عمران
سابقه کار:۱۲ سال

ارسال دیدگاه