خبرهای ویژه

» مسئول امور فضای سبز

تاریخ انتشار : 1392/08/25 - 19:15

 کد خبر: 171
 
 160 بازدید

مسئول امور فضای سبز

نام نام خانوادگی: سمیه باطبی

میزان تحصیلات: لیسانس کشاورزی

سابقه کار:۵ سال

ارسال دیدگاه