خبرهای ویژه

» اطلاعات شهرداران فیروزکوه از سال ۱۳۳۵ تا کنون

تاریخ انتشار : 1395/02/13 - 2:48

 کد خبر: 2528
 
 682 بازدید
 دیدگاه‌ها برای اطلاعات شهرداران فیروزکوه از سال ۱۳۳۵ تا کنون بسته هستند

اطلاعات شهرداران فیروزکوه از سال ۱۳۳۵ تا کنون

(( فرم اطلاعات شهرداران فیروزکوه از سال ۱۳۳۵ تا کنون ))

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر ت. ت مدرک تحصیلی تاریخ تصدی مدت تصدی
۱ یعقوب رفیعی —– —– —– ۹/۴/۱۳۳۵
۲ حسین امیر حسنی —– —– —– ۲۷/۹/۱۳۴۴ لغایت ۲۷/۱۱/۱۳۴۶ ۲سال و ۲ماه
۳ قربانعلی قربانی —– —– —– ۲۸/۱۱/۱۳۴۶ لغایت ۳۰/۱۱/۱۳۵۰ ۴سال و ۲روز
۴ پرویز حسنی —– —– —– ۱/۱۲/۱۳۵۰ لغایت ۱۴/۱۱/۱۳۵۲ ۱سال و ۱۱ماه و۱۳ روز
۵ محمد علی فرهودی —– —– —– ۱۵/۱۱/۱۳۵۲ لغایت ۳۰/۱۱/۱۳۵۳ ۱ سال و ۱۵ روز
۶ اکبر فامیلی —– —– —– ۱/۱۲/۱۳۵۳لغایت ۱۹/۸/۱۳۵۵ ۱ سال و ۸ ماه و ۱۸ روز
۷ احمد ملاجعفری حسین ۱۳۳۲ دیپلم ۲۰/۸/۱۳۵۵ لغایت ۲۲/۲/۱۳۵۸ ۲ سال و ۶ ماه و ۲ روز
۸ عزت الله رفیعی —– —– —– ۲۳/۲/۱۳۵۸ لغایت ۳۱/۱/۱۳۵۹ ۱۱ ماه و ۸ روز
۹ تقی کیانی —– —– لیسانس ۱/۲/۱۳۵۹ لغایت ۱۶/۴/۱۳۵۹ ۲ ماه و ۱۵ روز
۱۰ حسین فاضل پور —– —– —– ۱۷/۴/۱۳۵۹ لغایت ۳۱/۵/۱۳۵۹ ۱ ماه و ۱۴ روز
۱۱ کامران قاجار فیانلو —– —– —– ۱/۵/۱۳۵۹لغایت ۱۲/۵/۱۳۶۰ ۱ سال و ۱۱ روز
۱۲ علیرضا اشرافی تفرشی عباس ۱۳۳۸ —– ۱۳/۵/۱۳۶۰ لغایت ۲۸/۹/۱۳۶۱ ۱ سال و ۴ماه و ۱۵روز
۱۳ مرتضی شمسائی ظفرقندی —– —– —– ۲۹/۹/۱۳۶۱لغایت ۱۹/۱۱/۱۳۶۱ ۱ ماه و ۲۰ روز
۱۴ سعید ملاجعفری یحیی ۱۳۲۹ لیسانس(شیمی) ۲۰/۱۱/۱۳۶۱ لغایت ۰۴/۰۳/۱۳۶۴ ۲ سال و ۳ ماه و ۱۴ روز
۱۵ محمد حسن کریمی —– —– دیپلم ۵/۳/۱۳۶۴ لغایت ۱۳/۷/۱۳۶۶ ۲سال و ۴ ماه و ۷ روز
۱۶ سلیمان طهماسبی —– —– —– ۱۴/۷/۱۳۶۶ لغایت ۲۴/۹/۱۳۶۶ ۲ ماه و ۱۰ روز
۱۷ عبدالرزاق مرشدی آقابزرگ —– دیپلم ۲۵/۹/۱۳۶۶لغایت ۳۱/۲/۱۳۶۷ ۵ ماه و ۶روز
۱۸ رسول کشت پور —– —– دیپلم ۱/۳/۱۳۶۸ لغایت ۱۴/۱۰/۱۳۶۹ ۱ سال و ۷ماه و ۱۳روز
۱۹ مهدی اینانلو ناصر ۱۳۳۳ لیسانس (امور اداری) ۱۵/۱۰/۱۳۶۹ لغایت ۷/۲/۱۳۷۲ ۲سال و۳ ماه و ۲۲ روز
۲۰ سالار علیجانی —– —– —– ۸/۲/۱۳۷۲ لغایت ۹/۲/۱۳۷۲ ۱ روز
۲۱ حسین گیلک —– —– —– ۱۰/۲/۱۳۷۲ لغایت ۲۶/۲/۱۳۷۲ ۱۶ روز
۲۲ پرویز فتحی فریدون ۱۳۲۲ فوق دیپلم ۲۷/۲/۱۳۷۲ لغایت ۱۱/۳/۱۳۷۶ ۴سال و۱۴ روز
۲۳ محمدهادی امراللهی فرد رضا ۱۳۳۹ معادل کارشناسی ارشد ۱۲/۳/۱۳۷۶لغایت ۸/۴/۱۳۷۷ ۱ سال و ۲۶ روز
۲۴ احمد کریمی ابیازنی غلامرضا ۱۳۳۶ دیپلم ۹/۴/۱۳۷۷ لغایت ۲۵/۷/۱۳۸۰ ۳ سال  و ۳ ماه و ۱۶ روز
۲۵ جعفر پرچ رشید ۱۳۵۱   فوق لیسانس ۲۵/۷/۱۳۸۰ لغایت ۲۱/۸/۱۳۸۰ ۲۶روز
۲۶ بتول کیه خلیل ۱۳۵۲ کارشناسی ۲۲/۸/۱۳۸۰ لغایت ۱۶/۹/۱۳۸۲ ۲سال و ۲۴ روز
۲۷ مرتضی سلیمانی غلامعلی ۱۳۴۴ فوق دیپلم (جانباز) ۱۷/۹/۱۳۸۲ لغایت ۱۱/۴/۱۳۸۷ ۴سال و ۶ماه و ۲۴ روز
۲۸ محمود شریفی منوچهر ۱۳۴۹ فوق دیپلم عمران ۱۲/۴/۱۳۸۷ لغایت ۲۴/۵/۱۳۸۹ ۲سال و ۱ ماه و ۱۲روز
۲۹ علی حیدری منش محمد ۱۳۴۳ دیپلم ۲۵/۵/۱۳۸۹ لغایت ۲۵/۷/۱۳۸۹ ۲ ماه
۳۰ حسین حیدری علی امبر ۱۳۴۱ لیسانس ریاضی ۲۶/۷/۱۳۸۹ لغایت ۱۷/۶/۱۳۹۲ ۲ سال و ۱۰ماه و ۲۳روز
۳۱ جعفر پرچ رشید ۱۳۵۱  دکترای شهرسازی ۱۸/۶/۱۳۹۲ تا کنون

دیدگاه بسته شده است.